Initiatief

Stichting Brood & Leven is opgericht door het echtpaar Daniël & Marleen Kroezen. Dit initiatief is in oktober 2019 ontstaan door persoonlijk gebruik van de app “Too-Good-to-Go”. Het doel van deze app is om voedselverspilling tegen te gaan.

Met regelmaat waren de pakketten dusdanig groot dat Daniël en Marleen het idee kregen om het voedsel uit te delen in hun directe kennissenkring, aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Wekelijks werden pakketten van TooGoodToGo ingekocht en verdeeld onder diegenen die een steuntje in de rug goed konden gebruiken.

Voor de Kerstdagen is Daniël gestart met een doneeractie via doneeractie.nl. Door deze doneeractie werd het mogelijk om, naast broodproducten, ook andere boodschappen te kunnen toevoegen aan de pakketten.

Daniël en Marleen kregen steeds meer donaties en ook het werk voor andere mensen breidde steeds verder uit. Omwille van goed rentmeesterschap hebben zij besloten om een stichting op te richten en van daaruit de werkzaamheden uit te voeren alsmede de financiën te beheren.

Met de stichting willen zij de Liefde laten zien in de alledaagse praktijk van gelovigen. Alle beslissingen die zij moesten nemen bij het oprichten van de stichting zijn in gebed en met het lezen van de bijbel samengegaan. God heeft voorzien in alle (financiële) middelen om de stichting te kunnen oprichten.

Hieronder vind je een aantal bijbelteksten die ten grondslag liggen aan de oprichting van de stichting:

  • Jacobus 1 vers 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
  • Galaten 5 vers 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  • Jacobus 2 vers 14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
  • 1 Johannes 3 vers 17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?

Aangezien Daniël & Marleen ook moeilijke tijden hebben meegemaakt, en destijds via verschillende mensen steun ontvangen hebben, willen zij graag deze steun aan hun naasten doorgeven.

Wat kun jij doen?

Doneren

Wij zijn afhankelijk van jouw gift om gezinnen te helpen en jij maakt het verschil door elke maand € 1 of € 2 te doneren! 

Vrijwilliger worden

Ken jij een gezin in nood en wil je graag iets voor hen betekenen? Wil je graag meehelpen met ons werk? Word dan nu vrijwilliger!

Steentje bijdragen
als bedrijf

Wil jij lokaal maatschappelijk betrokken zijn? Wil jij producten of goederen leveren voor mensen in nood?

Stichting Brood & Leven © 2020 | Privacyverklaring | Disclaimer | Ontworpen & gemaakt door: Joran Hersevoort