ANBI & Beleidsplan

Stichting Brood & Leven is opgericht op 30 maart 2020 te Coevorden (Statutaire zetel). De notariële acte is volgens ANBI richtlijnen opgericht met als doel deze ANBI status te bemachtigen. In het beleidsplan lees je meer.

De stichting heeft ten doel:

  1. het vanuit Christelijk perspectief ondersteunen van personen, die in moeilijke tijden als gevolg van ziekte, werkloosheid of andere oorzaak extra persoonlijke-, financiële- en materiele hulp kunnen gebruiken;
  2. het verspreiden van Gods Woord;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bereiken doel

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het aan personen in de doelgroep verstrekken van voedselpakketten, waarvan de inhoud afkomstig is van lokale partijen en de samenstelling en verspreiding geschiedt door personen uit de directe omgeving van de hulpbehoevenden;
  2. het organiseren van geld- en voedselinzamelingsacties;
  3. het verspreiden onder personen van de doelgroep van Gods Woord en Bijbels.

 

Wat kun jij doen?

Doneren

Wij zijn afhankelijk van jouw gift om gezinnen te helpen en jij maakt het verschil door elke maand € 1 of € 2 te doneren! 

Vrijwilliger worden

Ken jij een gezin in nood en wil je graag iets voor hen betekenen? Wil je graag meehelpen met ons werk? Word dan nu vrijwilliger!

Steentje bijdragen
als bedrijf

Wil je lokaal maatschappelijk betrokken zijn? Wil jij producten of goederen leveren voor mensen in nood?

Stichting Brood & Leven © 2020 | Privacyverklaring | Disclaimer | Ontworpen & gemaakt door: Joran Hersevoort